Disclaimer

Het gebruik van de website http://www.boaztimmermans.com/ betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Informatie op deze website en de informatie eraan gerelateerd is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar: Boaz Timmermans

Het is niet de bedoeling om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van Boaz Timmermans en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

Alle beelden zijn auteursrechtelijk beschermd ook indien deze niet voorzien zijn van het ©-symbool.

Boaz Timmermans streeft ernaar om deze website met zorg te onderhouden en actualiseren.

Voor alle vragen kunt u contact met mij opnemen via de contactpagina.

 

Ontwerp website en logo:
Boaz Timmermans

Websiteprogramatie:
Niels Jaspers